Protecció de dades

La R CE 679/02016 es d’obligat compliment per a totes les empreses o prefessionals que tractin dades de caràcter personal, per garantir el dret a la protecció de dades de carácter peronal.

Serveis:

  • Implantació adeuada al nivell de seguretat de la empresa client
  • Auditories Internes
  • Manteniment del sistema viu i efectiu