Medi Ambient

ISO 14001:2015  Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental.

Ofereix  la possibilitat de sistematitzar d’una manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en cada una de les activitats que es desenvolupen a la empresa, a més de promoure la protecció ambiental, la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista de l’equilibri amb els aspectes soci econòmics.

 

Transició de la ISO 14001:2008 a ISO 14001:2015

Adequació de l’antiga documentació a la nova norma. Tenint en compte totes les nescessitats de l’empresa.

ISO 50001 Sistema  de Gestió Energètica.

Ofereix a les empreses que implantin un sistema d’eficiència energètica ser més sostenibles.

 

medi_ambient