Gestió de Qualitat

La implantació d’un sistema de qualitat

Es un valor afegit a la vostra empresa i producte.

4d Consultores® dissenya a mida la gestió de qualitat de la vostra empresa

  • Implantació del sistema
  • Auditories Internes
  • Servei de manteniment.- Revisió periòdica (mensual o trimestral) del sistema implantat, comunicació de les novetats tant de producte com legislatives

ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de qualitat

Transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015

Adequació de l’antiga documentació a la nova norma. Tenint en compte totes les nescesitats de l’empresa.

ISO 22.000 : 2005 específica els requisits de ha de complir d’un Sistema de Gestió per a l’Assegurar d’Innocuïtat dels Aliments a llarg de la cadena alimentaria des del productor primari fins el punt de venda o consumidor final.

UNE 175001 de Qualitat de Servei del Petit comerç