? pertos en Seguridad Alimentaria

Formació per empreses

En ocasions la PYME no té els medis suficients per implantar i mantenir sistemes certifcables.

N'osaltres t'ajudem!
N

Gestión de calidad

Es un valor afegit a la vostra empresa i producte.
4d Consultores® dissenya a mida la gestió de qualitat de la vostra empresa

Medi Ambient

Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental.

~

Protecció de dades

La LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 es d’obligat compliment per a totes les empreses o prefessionals que tractin dades de caràcter personal

j

Formació

Oferim Formació “in company” o a les nostres instal·lacions