APPCC en fàbriques de pinso

Recull un informe de la inspecció a Espanya per part de l’Oficina Alimentària i Veterinària de la UE (FVO) que les autoritats competents han avançat de forma limitada en l’aplicació de les recomanacions formulades durant l’anterior inspecció en...