lupa

Des de 4d Consultores® us informem a totes  empreses alimentàries que podem implantar-los els APPCC (Anàlisis Perills i Punts Crítics de Control) tal com els obliga el Reglament CE 852/2004 relatiu a la higiene de productes alimentaris.