Experts en seguretat Alimentària

Assesorem a empreses del sector agroalimentari així com totes aquelles que tenen lligams amb la cadena alimentària

En ocasions la PIME no té els mitjans suficients per a implantar i mantenir sistemes certificables.

¡Nosaltres t'ajudem!

 

b

Gestió de Qualitat

És un valor afegit a la seva empresa i el seu producte
4d Consultores® vam dissenyar a mida la gestió de qualitat de la seva empresa

Medi Ambient

Gestionem al implantació d’un sistema mediambiental

~

Protecció de dades

La Llei Orgànica de Protecció de Dades és d’obligat compliment per a totes les empreses o prefessionals que tractin dades de caràcter personal

l

Formació

Oferim formació per les empreses “in company”, a les nostres instalacions o a les empreses


¿Com ho fem?

Analitzem la teva empresa

Estudiem tots els items de la teva empresa.

Aportem idees i conceptes

.

i

Creem el teu sistema de certificació

Dissenyem a mida els sistemes certificables per la seva empresa

¿Tens dubtes?